List poskytovaných záruk na provedení stavebních prací a montáží společností VOPA-STAV, s.r.o.

 

Záruka v měsících

č.

Stavební díl

 

 

 

 

 

1

Zemní práce

 

72

 

 

 

2

Základy,zvláštní zakládání

72

 

 

 

21

Úprava podloží a základ.spáry

72

 

 

 

3

Svislé a kompletní konstrukce

72

 

 

 

4

Vodorovné konstrukce

 

72

 

 

 

61

Úpravy povrchů vnitřní

 

72

 

 

 

62

Úpravy povrchů vnější

 

72

36 obyčejná fasáda nahazovaná malta MVC

63

Podlahy a podlahové konstrukce

72

 

 

 

64

Výplně otvorů

 

72

pro Luxfery, ostatní dle výrobce oken a dveří

711

Izolace proti vodě

 

72

 

 

 

713

Izolace tepelné

 

72

 

 

 

721

Vnitřní kanalizace

 

120

 

 

 

722

Vnitřní vodovod

 

120

 

 

 

730

Ústřední vytápění

 

  120

 

724

Strojní vybavení

 

72

pro montáže ostatní dle výrobce

762

Konstrukce tesařské

 

72

 

 

 

764

Konstrukce klempířské

72

 

 

 

765

Krytiny tvrdé

 

120

 

 

 

766

Konstrukce truhlářské

 

72

 

 

 

767

Konstrukce zámečnické

72

 

 

 

771

Podlahy z dlaždic a obklady

72

 

 

 

783

Nátěry

 

 

24

 

 

 

784

Malby

 

 

24

 

 

 

M21

Elektromontáže

 

72

 

 

 

                 

Jednotlivé komponenty dle záruk výrobců !